Producció

Natàlia Obiols

Direcció de producció
i cap d'administració

Rubens Piquer

Cap de producció
i gerent de la companyia

Mireia Mora

Cap de comunicació
i màrqueting

Anna Candelas

Adjunta de comunicació

José Luis Segador

Auxiliar de producció

Albert Martí

Xarxes socials

Mar Orfila

Realització audiovisual