Equip artístic

Equip artístic

Joan Lluís Bozzo
Joan Lluís Bozzo, David Pintó, Joan Vives
Albert Guinovart
Joan Vives
Anna Rosa Cisquella
Miquel Periel
David Pintó
Alfons Flores
Montse Amenós
Francesc Abós
Jesús Esperanza
Kike Inchausti
Albert Faura
Roc Mateu
Eva Fernàndez